Com treballem  Professionalitat, eficàcia i sostenibilitat

Actualment l'equip humà de Construccions 2S està format per més de 15 professionals qualificats, disposem de tot tipus de material tècnic i una àmplia infraestructura per desenvolupar amb eficàcia la nostra tasca.

Per oferir un servei complet a la mida dels nous reptes comptem amb un ampli ventall d'empreses col·laboradores: moviments de terres i transports, guixaires, lampistes, pintors, fusters, fusters d'alumini...

La construcció sostenible és aquella que fomentem a Construccions 2S. Consisteix a introduir la variable ambiental a l'hora de prendre decisions constructives. És a dir, a més del preu, qualitat dels materials, i gustos estètics, tenim en compte l'impacte ambiental de l'acció que anem a realitzar o el material que utilitzarem.

Per a tot això avaluem els impactes de la construcció, la reducció dels mateixos (abans, durant i després de la construcció), i utilitzem materials de qualitat. També disposem d'un enginyer en matèria de medi ambient especialista en construcció sostenible, per al seu assessorament.

Gestora de Runes de la Construcció S.A. és una empresa dedicada a la gestió de runes i altres residus de la construcció, mitjançant la valorització o la deposició controlada d'aquests residus en el sòl, per tal que es reincorporin al cicle de la naturalesa en condicions òptimes.

logo Gestora de Runes de la Construcció logo Confederació Catalana de la Construcció logo Agència de Residus de Catalunya

Construccions 2S S.L. és accionista de la Gestora juntament amb altres empreses privades, la Confederació Catalana de la Construcció (CCC), i l'Agència de Residus de Catalunya (anteriorment Junta de Residus) del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

El nostre compromís de política mediambiental es resumeix en quatre punts:

  • Prevenir la contaminació.
  • Coordinar actuacions i promoure la instal·lació de dipòsits controlats.
  • Procedir a la restauració morfològica i regeneració vegetal de les zones utilitzades.
  • Complir la legislació vigent i els requeriments mediambientals dels clients.